Quechua, Corongo Ancash

Iso 639 3 Title: qwa
Family: Quechua
Scope: Individual Language
Type: Living
French: quechua corongo